ท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า : การทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ สามารถปกป้องจากการจู่โจมของสิ่งที่เลวร้าย โรคภัยทั้งหลายและวิบัติภัยต่าง ๆ

(อัต-ติรมิซีย์ 3549 ดู เศาะฮีห์ อัลญามิอ์ อัศเศาะฆีร 4079)