ผู้ชายกับเครื่องสำอาง

อะไรคือกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางของผู้ชาย เช่น การทาครีมเพื่อให้ผิวสวย (ทำให้ผิวขาวขึ้น) เรื่องนี้อนุมัติให้ทำได้หรือไม่ เพราะการใช้เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายเป็นที่แพร่หลายกันมากในภูมิภาคของเรา

มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอาง เช่น ครีมต่าง ๆ หรือเครื่องสำอางหลาย ๆ รูปแบบสามารถอธิบายได้ดังนี้

ประการแรก ในกรณีที่ใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อความงามหรือเป็นการตบแต่งนั้นไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชายที่จะทำเช่นนั้น เพราะการเสริมสวยเป็นเรื่องของผู้หญิงต่างหาก สิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายคือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความเป็นชาย เช่น การมีผิวที่กระด้าง การมีลักษณะของความเป็นหญิงเป็นสิ่งไม่เหมาะสมสำหรับเขา

ประการที่สอง สิ่งใดก็ตามที่เป็นการประดับประดาหรือเสริมสวยสำหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะ เช่น ลิปสติก ยาทาเล็บ ไม่อนุญาตที่จะให้ผู้ชายนำมาใช้กับตัวเอง เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่

ประการที่สาม หากมีการใช้บางอย่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิผิว จากดำให้ขาวขึ้นเป็นต้น หากเป็นการเปลี่ยนเพียงชั่วคราวก็ถือว่าไม่ผิดแต่ประการใด แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร การกระทำนี้ไม่เป็นที่อนุญาต เพราะมันจะอยู่ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺ

จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้เครื่องสำอางนั้นไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชายตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ประการที่สี่ ไม่เป็นความผิดแต่ประการใดในการที่จะใช้เครื่องสำอางเพื่อกำจัดตำหนิ เช่น การใช้ครีมเพื่อลบจุดออกจากใบหน้าเนื่องจากสิ่งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อของการรักษาพยาบาล

มีผู้ถามชัยค์ อัลอุษัยมีน (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน) ว่า อิสลามมีกฏเกณฑ์อย่างไรเกี่ยวกับการใช้ครีมเพื่อให้ผิวขาวหรือครีมกำจัดสิวหรือริ้วรอยต่าง ๆ
ท่านตอบว่า ในส่วนของคำถามแรกนั้นถือว่าไม่อนุญาต ท่านไม่ควรใช้สิ่งใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสีผิว เพราะถือว่าเสียหายกว่าการสักผิวซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นถูกสาปแช่ง

ในส่วนของการกำจัดสิวนั้น ไม่มีความผิดแต่ประการใดเพราะเป็นการรักษาโรค และไม่ผิดแต่ประการใดในการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างอยู่ระหว่างความตั้งใจที่จะเสริมสวยกับความมุ่งมั่นที่จะกำจัดรอยตำหนิ ส่วนแรกนั้นไม่อนุญาต หากกระทำไปเป็นการถาวร แต่ส่วนที่สองนั้นเป็นที่อนุมัติ (จากฟัตวา นูร อะลา อัดดัรบ์ 22/2)

อีกทั้งต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางที่ทำจากสารไม่บริสุทธิ์ (นญิส) หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งไม่อนุญาต (หะรอม) ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง

.………………………………………
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง
ที่มา: Islamqa.Info