มังสวิรัติ กับความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภคอาหารฮาลาล ตอนที่ 2

มาตรฐานของอาหารสำหรับผู้รับประทานมังสวิรัตินั้น มีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของมังสวิรัติ โดยเราสามารถดูได้จากหลักการของมังสวิรัติแต่ละประเภทที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์

มังสวิรัติแบบ Vegans หรือ มังสวิรัติแบบ Lacto-Ovo ทั้งสองประเภทนี้ต่างหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ตั้งแต่เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และอาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับ Vegans นั้นพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีชีวิต เช่น นม ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากแมลง เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น มังสวิรัติ Lacto-Ovo จะบริโภคไข่และผลิตภัณฑ์ประเภทนมได้ แต่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงส่วนผสมใด ๆ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์รวมถึงเอนไซม์ต่าง ๆ เช่น เรนเนท (เอนไซม์ที่มีต้นกำเนิดมาจากกระเพาะส่วนที่ 4 ของลูกวัว) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เอนไซม์ส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับการผลิตชีสในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีแหล่งกำเนิดจากจุลินทรีย์หรือจากการดัดแปรพันธุกรรมซึ่งพบว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ 

ส่วนผสมที่ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคมังสวิรัติ ได้แก่ วิตามินดีจากขนแกะ เจลาตินที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปน้ำผลไม้ และปลากะตักในซอสวูสเตอร์

นอกจากในส่วนของตัวอาหารเองแล้ว ผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานห้องครัวและสุขอนามัยอีกด้วย ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเตรียมหรือบริการผลิตภัณฑ์ประเภทมังสวิรัติจะต้องแยกออกจากอาหารประเภทที่ไม่ใช่มังสวิรัติ หรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องล้างให้สะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ

………………………………………………………..
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี เรียบเรียง
ข้อมูลจากหนังสือ : Halal food production
โดย Mian N. Riaz, Muhammad M. Chaudry

การรับประทานมังสวิรัติในมุมมองของอิสลาม

อัลลอฮฺทรงสร้างสัตว์บางชนิดเพื่อให้เราสามารถนำมาบริโภค ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในสูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ

‘และปศุสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น ในตัวมันมีความอบอุ่นสำหรับพวกเจ้าและประโยชน์มากหลาย และในส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคได้’ (อัน-นะห์ลฺ 5)

มุสลิมตระหนักถึงสิทธิสัตว์ สิทธิสัตว์หมายความว่าเราไม่ควรละเมิดพวกมัน ทรมานพวกมัน และเมื่อเราต้องใช้เนื้อของพวกมันเป็นอาหารเราควรจะฆ่าพวกมันด้วยมีดที่คม เอ่ยนามของอัลลอฮฺในขณะที่เชือด

ท่านนบี (ขอความสันติและความจำเริญจงมีแด่ท่าน) กล่าวว่า “อัลลอฮฺได้กำหนดความดีในทุกสิ่ง เมื่อท่านเชือดสัตว์ จงเชือดอย่างดี ท่านจงลับมีดให้คมและทำให้สัตว์นั้นตายอย่างรวดเร็วและทรมานน้อยที่สุด”

ดังนั้น มุสลิมจึงไม่ใช่นักมังสวิรัติ แต่หากมีผู้ชื่นชอบรับประทานผัก เขาก็ได้รับอนุญาตให้รับประทานมันได้ อัลลอฮฺได้อนุมัติให้เราได้รับประทานเนื้อสัตว์ที่ได้รับการเชือดอย่างถูกวิธี แต่พระองค์ไม่ได้กำหนดให้เป็นข้อบังคับสำหรับเรา

…………………………………………………….
โดย ดร. มุซซัมมิล ซิดดีกียฺ
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง

เจลาติน (ตอนที่ 1)

เจลาติน1

เจลาติน คืออะไร?

หลายคนคงเคยได้ยินสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า เจลาติน เจ้าสารตัวนี้จะเกี่ยวพันกับอาหารและสินค้าต่างๆจำนวนมาก ทั้งที่ฮาลาลและไม่ฮาลาล แล้วสารตัวนี้คืออะไร ฮาลาลหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับสารที่ชื่อว่า “เจลาติน”

อ่านเพิ่มเติม “เจลาติน (ตอนที่ 1)”