ทำไมแอลกอฮอล์จึงเป็นที่ต้องห้ามสำหรับมุสลิม?

เมื่อวะฮฺยูลงมาในช่วงแรก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คอมรฺ) เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนดื่มกัน ซึ่งบรรดาสหายของท่านนบีต่างดื่มกันก่อนที่วะฮฺยูในเรื่องนี้จะลงมา การห้ามได้เผยลงมาใน 3 ขั้นตอน วะฮฺยูครั้งแรก จากอัลกรุอาน ความว่า

“พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมา และการพนัน จงกล่าวเถิดว่า ในทั้งสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน และพวกเขาจะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด ? จงกล่าวเถิดว่า สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่าย ในทำนองนั้นแหละ อัลลอฮ์จะทรงแจกแจงโองการทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ” (อัลบากอเราะฮฺ อายะที่ 219)

   ในอายะฮนี้มุสลิมต่างได้รับรู้ถึงความชั่วที่ยิ่งใหญ่จากการดื่มของมึนเมา (คอมรฺ)  อัลกุรอานได้กล่าวถึงคุณประโยชน์บางอย่างของแอลกอฮอล์ ถึงกระนั้นกุรอานก็ได้แจ้งถึงความชั่วที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคุณประโยชน์ที่มี  การเผยครั้งถัดมาในประเด็นเรื่องของแอลกอฮอล์ นั้น ดังกุรอาน ความว่า

“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาอยู่ จนกว่าพวกเจ้าจะรู้ สิ่งที่พวกเจ้าพูด และก็จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่เป็นผู้มีญะนาบะฮ์ นอกจากผู้ที่ผ่านทางไปเท่านั้น จนกว่าพวกเจ้าจะอาบน้ำ และหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง หรือคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้ามาจากที่ถ่ายทุกข์ หรือพวกเจ้าสัมผัสผู้หญิง แล้วพวกเจ้าไม่พบน้ำ ก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี แล้วจงลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงยกโทษเสมอ” (อัลบากอเราะฮฺ อายะที่ 43)

ในการเผยครั้งนี้ มุสลิมนั้นได้ถูกบอกถึงการไปละหมาดของพวกเขา ขณะที่พวกเขายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นการปกป้องพวกเขาจากความไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาได้อ่านหรือได้ฟัง

          เนื่องจากการละหมาดได้ถูกกำหนดให้ทำการละหมาด 5 ครั้งในหนึ่งวันในช่วงเวลาเฉพาะ อาจจะสรุปได้ประเด็นหนึ่งว่า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้หากดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปละหมาดในสภาพที่มีสติ กุรอานในอายะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าแอลกอฮอล์เป็นที่ต้องห้าม ทำให้สหายบางคนของท่านนบียังคงดื่มกันอยู่ สุดท้ายได้มีคำสั่งออกมาอย่างชัดเจนต่อการห้ามของมึนเมาและการละเล่นอื่นๆทั่วไป ดังกุรอาน

“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ” (อัลมาอีดะฮฺ อายะที่ 90)

“ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาด แล้วพวกเจ้าจะยุติไหม?” (อัลมาอีดะฮฺ  อายะที่ 91)

“และพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์ และจงเชื่อฟังร่อซูลเถิด และพึงระมัดระวัง ไว้ด้วย แต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังให้ ก็พึงรู้เถิดว่าที่จริงหน้าที่ของร่อซูลของเรานั้น คือ การประกาศอันชัดเจนเท่านั้น”(อัลมาอีดะฮฺ อายะที่ 92)

  นี่คือคำสุดท้ายที่กล่าวถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นคือ คอมรฺ  มันต้องถูกหลีกห่าง ไม่มีความคลุมเครือสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆทั้งหมดนั้นเป็นที่ต้องห้าม

……………………………………………………………………..
ที่มา : Riaz, M. N., and Chaudry M.M. (2004).  Halal Food Production.  CRC Press  (ตอนหนึ่งจากหนังสือ)