น้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar Alcohol) คืออะไร? ฮาลาลหรือไม่ ?

คุณทราบหรือไม่ว่า อาหารจำพวกเจลลี่ พุดดิ้ง หมากฝรั่ง แยม ลูกกวาด ช็อคโกแล็ต และผลิตภัณฑ์ขนมหวานจำนวนมาก มีการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้

#น้ำตาลแอลกอฮอล์คืออะไร?
น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือโพลิไฮดริกแอลกอฮอล์ เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สกัดจากพืช ผัก และผลไม้ตามธรรมชาติ ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) โดย Cabonyl oxygen ถูกรีดิวซ์ได้เป็น polyhydroxyl alcohol การเรียกชื่อน้ำตาลแอลกอฮอล์จะแทนที่ “ose” ด้วย “itol” เราจะเห็นได้ว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยามากขึ้น ลองสังเกตในฉลากผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวคุณจะพบข้อความที่ระบุว่า ‘ปราศจากน้ำตาล’ หรือ ‘sugar free’ ในผลิตภัณฑ์ ลูกกวาด คุกกี้ หมากฝรั่ง หรือยาสีฟัน

#น้ำตาลแอลกอฮอล์ที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารและยา

• Sorbital ใช้เพิ่มความหวานให้กับลูกกวาด แยม เยลลี่ และยาแก้ไอ มีความหวาน 60% ของน้ำตาล
• Manitol ใช้เพิ่มความหวานเช่นเดียวกับ Sorbital ในผลิตภัณฑ์เช่น ลูกอม ลูกกวาด แยม หมากฝรั่ง ยาแก้ไอ ยาขับปัสสาวะ มีความหวาน 60% ของน้ำตาล
• Erythritol ใช้เพิ่มรสหวานในหมายฝรั่งและเครื่องดื่มบางประเภท มีความหวาน 70% ของน้ำตาล
• Xylitol คณะกรรมการอาหารและยาบางประเทศได้ขึ้นทะเบียนให้ xylitol เป็นสารที่มีความหวานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน มีความหวานเทียบเท่าน้ำตาล
• Isomalt เป็นที่ยอมรับและใช้มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ประโยชน์หลักใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อย่าง เค้ก ช็อคโกแล็ต คุ้กกี้ ไอศกรีม แยม หมากฝรั่ง ยาแก้ไอ ซึ่งมีความหวาน 50% ของน้ำตาล
• Lactitol ถูกนำมาใช้ในทางคลินิก เป็นยาระบายและช่วยบำบัดอาการท้องผูก มีความหวาน 40% ของน้ำตาล
• Maltitol ถูกนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่าง ลูกอม ลูกกวาด ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่งคุกกี้ ไอศกรีมและถูกระบุว่าเป็นสารที่ให้ความหวานโดยไม่ทำให้เกิดฟันผุ ซึ่งมีความหวาน 75 – 90% ของน้ำตาล

#น้ำตาลแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์อยู่หรือไม่?
น้ำตาลแอลกอฮอล์ ไม่มีสิ่งที่เรามักเรียกว่าแอลกอฮอล์หรือเอทานอล ที่มีอยู่ทั่วไปในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่น้ำตาลทั้งหมดเหล่านี้ตกอยู่ในกลุ่ม ‘แอลกอฮอล์’ เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของน้ำตาลดังกล่าวอยู่ในกลุ่มไฮดรอกซิล (-OH) ซึ่งผูกไว้กับอะตอมคาร์บอนของกลุ่มอัลคิลหรือหมู่อัลคิลแทน

น้ำตาลแอลกอฮอล์นั้น ไม่ได้ผลิตขึ้นจากกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ในลักษณะเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างการหมักเบียร์หรือไวน์ ไม่ได้กลั่นออกมาในลักษณะเดียวกับวอดก้าหรือวิสกี้ และไม่มีแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) ซึ่งเป็นแอลกกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

#น้ำตาลแอลกอฮอล์ฮาลาลหรือไม่?
ข้อมูลจากเว็ปไซต์ IslamQA ตอบโดยมุฟตี Shafiq Jakhura กล่าวว่า น้ำตาลแอลกอฮอล์ถือว่าฮาลาล อนุญาตให้บริโภคได้ ซึ่งสกัดได้มาจากพืชที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ซอบิทอลได้มากจากข้าวโพด แมนนิทอลจากสาหร่าย โดยส่วนใหญ่น้ำตาลแอลกอแฮอล์ได้มาจากน้ำตาลและแป้ง

ข้อมูลจากเพจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกล่าวว่า ประเทศมุสลิมอย่างซาอุดิอารเบียและกาตาร์อนุญาตการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์ เช่น ในประเทศซาอุดิอารเบียอนุญาตการใช้ isomalt sorbitol, sorbitol syrup (E420), mannitol (E421), maltitol (E965), maltitol syrup, lactitol (E966) และ xylitol (E967) เป็นต้น

ส่วนในประเทศกาตาร์อนุญาตการใช้น้ำตาลแอลกฮอล์ เช่น sorbitol, sorbitol syrup (E420), mannitol (E421), isomannitol (E953), maltitol (E965), lactitol (E966) และ xylitol (E967) เป็นต้น

กรณี Glycerol หรือ กลีเซอรีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์แต่ตกในกลุ่มที่ต้องสงสัย ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งจากพืชและสัตว์ หากเป็นกลีเซอรอลที่สกัดจากพืชถือว่าฮาลาล หากมาจากสุกรหรือสัตว์ที่ไม่ได้รับการเชือดอย่างถูกต้องตามศาสนบัญญัติอิสลามก็จะถือว่าไม่เป็นที่อนุญาต

วัลลอฮุอะลัม (อัลลอฮฺทรงรู้ดีที่สุด)

……………………………………………………………………………………………….
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ.สำนักงานปัตตานี เรียบเรียง

อ้างอิง
http://haamor.com/th/น้ำตาลแอลกอฮอล์
https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำตาลแอลกอฮอล์
https://www.facebook.com/notes/musclemaniaclub/what-are-sugar-alcohols-is-sugar-alcohol-halal/268520949827526/
https://islamqa.org/hanafi/darulihsan/76521
http://h4e.halalthai.com/?page=17
https://www.quora.com/Is-glycerine-halal-or-haram