ร้านดีอาลีมาร์เก็ต : ร้านค้าสินค้าท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

#BIHAPSSTORYEP 3

ธุรกิจที่มุ่งหวังความสำเร็จมักจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ  การเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดของการ “ทำเพื่อคนอื่น” ยิ่งธุรกิจใดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนได้มาก หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับคนหมู่มาก ธุรกิจนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ แม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก แต่กลับมีแนวคิดของการแบ่งปันและความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนในท้องถิ่น แม้ความสำเร็จอาจจะยังไม่ได้สร้างมูลค่ามากมายให้หลายคนต้องกล่าวขาน แต่ธุรกิจนี้กับเติบโตและก้าวเดินได้อย่างมั่นคง

จากพนักงานประจำสู่เจ้าของธุรกิจผลิตปลาส้มจนนำไปสู่การเปิดหน้าร้านสินค้าท้องถิ่น “ดีอาลีมาร์เก็ต”

คุณมาเรียม ดายี คือเจ้าของธรกิจที่เราได้เกริ่นนำไว้ในตอนแรก ปัจจุบันคุณมาเรียมเป็นเจ้าของกิจการและผู้ผลิตอาหารแปรรูปปลาส้ม และร้านค้าดีอาลีมาร์เก็ตโดยก่อนที่คุณมาเรียมจะมาทำธุรกิจเป็นของตัวเอง  คุณมาเรียมเองก็เป็นพนักงานประจำหรือเรียกง่าย ๆ ว่ามนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง แต่ด้วยพื้นฐานนิสัยตั้งแต่เด็ก ๆ ที่มักจะมองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการทำธุรกิจ กระทั่งคุณมาเรียมเริ่มมองหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างจริงจังในตอนที่คุณมาเรียมยังคงเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่นั่นเอง
หลังจากมองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่ระยะหนึ่ง คุณมาเรียมเริ่มมองหาจากสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัว เริ่มมองถึงสิ่งที่ชุมชนของตนมี นั่นก็คือ “ปลาส้ม” อันเป็นจุดแข็งที่ชุมชนของคุณมาเรียม จากนั้นคุณมาเรียมจึงเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าและเห็นไอเดียที่สามารถต่อยอด และเพิ่มมูลค่าของปลาส้มนี้ได้จึงได้ผลิตปลาส้มเป็นแบรนด์ของตัวเอง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
เมื่อมีผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างที่ต้องการแล้วคุณมาเรียมจึงมองหาช่องทางการขายและท้ายที่สุดจึงพัฒนากลายมาเป็นการเปิดเป็นหน้าร้านของตนเองเพื่อสะดวกต่อการจำหน่ายและขนส่ง จึงกลายมาเป็นร้านของฝากที่มีชื่อว่า “ดีอาลีมาร์เก็ต” ที่รวบรวมสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่าย

ชื่อแบรนด์มีที่มานอกจากความหมายดี ๆตามชื่อยังมีที่มาจากสายใยของ “ครอบครัว”

ชื่อร้าน ดีอาลีมาร์เก็ต เกิดจากการนำชื่อนามสกุลของครอบครัวมาตั้งโดยมีคำที่เพิ่มเข้ามาคือคำว่า “ดี” ที่มีความหมายได้ 2 แบบ ความหมายแรกคือ โชคดีหรือเรื่องดี ๆ และความหมายที่ 2 ตามภาษามลายูมีความหมายว่า “ที่นี้” เมื่อรวมความหมายทั้งหมดเข้าด้วยกันจึงมีความหมายได้ว่า “ที่นี่ดีอาลี ร้านค้าต้องการส่งต่อสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นต่อไป” นี่ก็คือความหมายดี ๆที่ซ่อนอยู่ในชื่อของร้าน

ดีอาลีมาร์เก็ต ร้านค้าดี เพื่อพี่น้องในชุมชนอยู่ดี มีรายได้

ความตั้งใจที่แท้จริงของการเปิดร้าน ดีอาลีมาร์เก็ต ไม่ได้มีเพียงแค่การนำสินค้าจากชุมชนมาขายเพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงของคุณมาเรียมก็คือความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้  เพราะคุณมาเรียมเองก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าจึงมีความเข้าใจถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการด้วยกันต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแล้วไม่รู้จะนำไปวางขายที่ไหน จะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมถึงผลิตแล้วแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงคือใคร คุณมาเรียมจึงนำปัญหาเหล่านี้ที่ผู้ประกอบการในชุมชนต้องประสบมาช่วยกันสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและชุมชน

สินค้าชุมชนดีแล้ว ช่องทางการจัดจำหน่ายต้องดีด้วย

สิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านดีอาลีมาร์เก็ตคือ “คุณภาพของสินค้าที่วางจำหน่ายในร้าน”  โดยทางร้านจะทำการคัดเลือกสินค้าทุกชิ้นก่อนวางจำหน่ายเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ในร้านเป็นของที่ดีและมีคุณภาพจริง ๆ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วต้องไม่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเงินที่ต้องจ่ายไปและต้องไม่รู้สึกผิดหวังกับตัวของสินค้า เพราะสิ่งที่ดีอาลีมาร์เก็ตใส่ใจไม่ได้อยู่แค่การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและชุมชนเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในร้านด้วยเช่นกัน

สินค้าบอกเล่าความเป็นมา ชุมชนเล่าภูมิปัญา ที่มีคุณค่าควรสืบสานและบอกต่อ

ทุก ๆชุมชนย่อมมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของสินค้าพื้นเมืองของคนในชุมชน ดังนั้น สินค้าภายในร้านดีอาลีมาร์เก็ตทุกชิ้นจึงเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมกันมานาน จึงเหมาะอย่างมากที่จะเป็นของฝากแทนใจหรือของใช้ของที่ระลึกแก่คนที่สนใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านและรวมไปถึงคนทั่ว ๆไปที่อยากจะหาซื้อของดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ดีอาลีมาร์เก็ต ร้านค้าที่เกิดจากใจกับเป้าหมายที่ต้องการให้คนภายนอกได้รู้จักกับสินค้าประจำท้องถิ่น

         แม้ว่าการเปิดร้านดีอาลีมาร์เก็ตจะเกิดขึ้นเพราะอย่างช่วยเหลือผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในท้องถิ่นอีกทั้งยังต้องการสร้างมูลค่าให้แก่ทั้งชุมชนและสินค้าต่าง ๆ แต่เป้าหมายต่อไปที่คุณมาเรียมวางเอาไว้ คือการทำให้สินค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแพร่หลายออกไปเป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอกให้มากขึ้น นี่คือเป้าหมายต่อไปที่คุณมาเรียมต้องการจะทำนั่นเอง

ดีอาลีมาร์เก็ตกับแรงบันดาลใจที่อยากส่งต่อไปถึงผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

“Never give up on something you really want. However impossible thing my seem, There’s always a way” {จงอย่ายอมแพ้ที่จะทำตามความฝัน แม้ว่ามันดูยากเกินจะเป็นความจริงได้แต่ทุกอย่างมีหนทาง และความเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้น} นี่ก็คือคำคมดี ๆ ที่คุณมาเรียมยึดถือและต้องการส่งต่อไปถึงเจ้าของกิจการทุกท่าน

ช่องทางติดต่อ

– Facebook ดีอาลีมาร์เก็ต
– Instagram ดีอาลีมาร์เก็ต
– Line @deealee073
– Lazada deealee Market

…………………………………………………………………………………………………………….
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)
300/80 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-333-604 แฟกซ์ 073-333-602
Facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)
#HALALSCIENCE2020
#HSCPN
#HALALPATTANI
#HALALCHULA