สาเกในผลิตภัณฑ์ซูริมิ

  สาเก เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นที่ทำมาจากการหมักข้าว  ไวน์ทั่วไปมีปริมาณแอลกอฮอล์ 9-16 % เบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์ 3-8 % ส่วนสาเก มีปริมาณแอลกอฮอล์ 18-20 % ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าเบียร์และไวน์ สาเกเป็นเหล้าญี่ปุ่นที่เราคุ้นหูกันบ่อย

               ในหนังสือ ซูริมิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อบด  โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล  อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซูริมิ1 ในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนและวิธีการนำซูริมิ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น Kamaboko, Chikuwa(หมึกหลอด),  Satsuma-age(ทอดมันปลา) ใช้สาเกเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องสังเกตตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามก่อนการบริโภค

จากหนังสือ ซูริมิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อบด  โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล 

ส่วนประกอบในการผลิต คามาโบโกะ
ซูริมิ       3.75          กก
เกลือ       113-118     ก.
โซเดียมกลูทาเมต    7.7-15       ก.
น้ำตาล          170-552    ก.
แป้ง           118-552     ก.
เหล้าสาเกหวาน     99          มล.
ไข่ขาว         8          ฟอง
พอลิฟอตเฟต        0.2-0.3 %    

ส่วนประกอบใน Chikuwa หรือหมึกหลอด
ซูริมิ                       52.5        กก.
แป้ง                       5.6          กก.
เกลือ                      1.12        กก.
น้ำตาล                    150         ก.
เหล้าสาเกหวาน      360        มล.
น้ำและน้ำแข็งบด

ส่วนประกอบใน Satsuma-age หรือทอดมันปลา      
ซูริมิ                        37.5        กก.
น้ำตาล                    3-3.75    กก.
เกลือ                      750-940 ก.
แป้ง                        29.4        กก.
แครอท                   11.2        กก.
เหล้าสาเกหวาน     360         มล.

………………………………………………………………………………..
อ้างอิง
http://en.wikipedia.org/wiki/Sake
ซูริมิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อบด  โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล