เจลาตินในน้ำผลไม้

การเติมเจลาตินเข้าไปในน้ำผลไม้ เพื่อทำหน้าที่เป็นสารช่วยให้เกิดการตกตะกอน มันขจัดความขุ่นและช่วยเพิ่มความใส่ให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตน้ำผลไม้บางรายใช้เจลาตินเพื่อทำให้น้ำผลไม้มีความเข้มข้นขึ้นและยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย เนื่องจากตัวของเจลาตินเอง มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดฟอง มันจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการแปรรูปเพื่อให้ได้ปริมาณและรสชาติที่เพิ่มขึ้น