เราะมะฎอน เดือนแห่งการฝึกฝนควบคุมตนเอง

เดือนเราะมะฎอนมิได้มีเป้าหมายเพียงแค่ควบคุมการบริโภคเท่านั้น แต่เป้าหมายของเดือนเราะมะฎอน คือการบรรลุถึง “ตักวา” หรือที่เรียกว่า (god consciousness) หมายถึง การสำนึกถึงการเฝ้ามองจากผู้ทรงสร้าง ซึ่งเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะกระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยอย่างกระตือรือร้นและนั่นคือสิ่งที่ดีงามและเราจะต้องละเว้นจากสิ่งที่ทำให้พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยและนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง …

ถ้าบางคนที่ออกจากเดือนเราะมะฏอนเป็นเช่นเดียวกับตอนที่เขาเข้าเดือนนี้ ดังนั้นบางทีพวกเขาอาจพลาดเรื่องนี้ไป เราขอต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ให้พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงแนวทางอันบริสุทธิ์ที่สุดที่จะก่อเกิดขึ้นในชีวิตนี้ตลอดจนทำให้พวกเขารับผลตอบแทนในโลกหน้า

ฉันตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งคือว่า ท่านอาจจะสรุปคร่าว ๆ กับเพื่อนที่เป็นมุสลิมเพียงไม่กี่คนที่ท่านรู้จัก แต่ท่านสามารถกล่าวด้วยความแน่ใจได้หรือไม่ว่ามีมุสลิมนับแสนหรือนับล้านคนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเดือนเราะมะฏอนไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญาณ ร่างกาย สติปัญญาตลอดจนในทางสังคม? ในเรื่องนี้คือเราไม่มีข้อมูลที่แม่นยำพอที่จะสรุปออกมาได้

ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม อัลลอฮ ตะอาลา จะทรงชี้แนะและให้ความรู้กับผู้คน ซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามหรือละเลยในเรื่องนี้

อันที่จริงแล้ว ฉันถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากเดือนเราะมะฎอน ซึ่งมีการปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีขึ้น ละทิ้งในสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษพร้อมทั้งถือศีลอดต่ออีก 6 วันในเดือนเชาวาล ดังที่ท่านนบี มุฮัมมัด (ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม) กล่าวว่า “ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนจากนั้นตามด้วยอีก 6 วันในเดือนเชาวาลเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนเสมือนกับว่าเขาถือศีลอดตลอดทั้งปี (รายงานโดยอิหม่าม มุสลิม)”

ดังนั้น เรื่องนี้เราไม่สามารถกล่าวสรุปแบบคร่าว ๆ กับตัวอย่างหนึ่งที่ไม่อาจนำเอามาเป็นแบบอย่างได้ แต่เราจะต้องหาข้อมูลอย่างดีพอเพื่อหาข้อสรุปที่ดี่ที่สุดสำหรับเรื่องนี้

สำหรับคนอีกจำนวนมากทั่วโลก เราะมะฎอนจะยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งการยกระดับจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น (กับมนุษย์ด้วยกัน) กับการมีสำนึกถึงการเผ้ามองจากผู้ทรงสร้าง (ตักวา)

เราะมะฎอนที่ผ่านมาตอนที่ฉันตัดสินใจที่จะใส่ผ้าคลุม (ฮิญาบ) หลังจากได้ศึกษาการอธิบายในอัลกุรอาน และฉันยังคงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แห่งการตัดสินใจนี้ในชีวิตของฉันจนถึงปัจจุบัน

มันเป็นเดือนเราะมะฎอนที่ฉันได้เฝ้าวิงวอนขอเพื่อที่จะนำพาสาส์แห่งอิสลามอย่างดีที่สุด โดยฉันขอให้เป็นผู้แสวงหาอย่างบริสุทธิ์ใจและฉันยังคงเก็บเกี่ยวภาคผลจากการวิงวอนของฉันจนถึงปัจจุบัน

เราะมะฏอน 2 ปีที่ผ่านมาเมื่อเพื่อนอันเป็นที่รักยิ่งของฉันคนหนึ่งเข้ารับอิสลามและผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งนี้กับชีวิตของเธอมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมาก ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเธอมีความผ่อนคลาย และมีความสุขในการใช้ชีวิต

ดังนั้นเดือนเราะมะฎอนคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต มันเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจากผู้ทรงสร้างอย่างแท้จริงและนี่เป็นเรื่องราวที่ฉันกล่าวออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อชีวิตดำเนินตามไปคำบัญชาของผู้ทรงสร้าง มันจึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนในชีวิต

………………………………………
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง
ข้อมูลจาก aboutislam.net โดย Dina Mohamed Basiony