“6 เทคนิคการเพิ่ม Productivity ในการทำงาน”

Productivity อาจจะมีหลายนิยาม ซึ่งโดยทั่วไปคือ อัตราส่วนของ Output ต่อ Input หรือผลผลิตที่ออกมาด้วยทรัพยากรที่เติมเข้าไป แต่ Productivity สำหรับนิยามของผมคือ การทำน้อยแต่ได้มากนั่นเอง “มาก” ในที่นี้วัดจาก Impact ที่เกิดขึ้นจากงานนั้น ไม่ได้วัดจากจำนวนของงาน ซึ่งการสร้าง Productivity ของการทำงานจำเป็นต้องตัดบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ แต่ต้องเลือกทำส่วนที่เป็น melon ของเรา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เป็นส่วนที่เราโฟกัสจะทำ ผมจะแนะนำ 6 เทคนิคง่ายๆในการเพิ่ม productivity ดังนี้

1. Find Your melon: ค้นหาเมล่อนของเรา หาสิ่งที่สำคัญของเราให้เจอ กำจัดเมลอนลูกเล็กๆออกบ้าง อะไรคือสิ่งที่เราจะโฟกัส แล้วค่อยๆตัดส่วนอื่น ๆออกไป

2. Just say no: ลดวัชพืชทิ้งรอบ ๆเมลอน กล้าปฏิเสธในเรื่องที่เราไม่ถนัด กล้าที่จะปฏิเสธในส่วนที่ไม่ใช่เมลอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. Eliminate distractions: ลดสิ่งที่จะพาเราออกนอกเรื่องในระหว่างการทำงาน ลดสิ่งที่รบกวน สิ่งเย้ายวนใจ อย่าง Smartphone ที่ลดเวลาการทำงานของเราออกไป ถ้าอยากทำงานให้ได้มากที่สุด แนะนำให้ตัดอินเตอร์เน็ตทิ้ง แล้วค่อยมาเช็คข่าวในช่วงเวลาที่เรากำหนด

4. Make it automatic: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เข้ามาจัดการแทนงานของเราในบางเรื่อง เพื่อลดเวลาการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเมลอนให้น้อยลง เช่น การซื้อของออนไลน์ การใช้ธุรกรรมออนไลน์ทางการเงิน เป็นต้น

5. Delegate: การมอบหมายงาน ให้คนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดำเนินงานแทนเราในบางเรื่อง เราจะได้มีเวลาไปทำในงานที่เป็นเมลอน

6. Learning: หรือการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มระดับความสามารถของตัวเราเองและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ จะเป็นตัวเพิ่ม Productivity ให้เราได้

นี่คือ 6 เทคนิคง่ายๆของผมที่จะเพิ่ม Productivity ของการทำงานในยุค digital disruption นี้

Halal Inspiration Talk: การเพิ่ม Productivity ของการทำงานและธุรกิจในยุค digital disruption โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในงาน Thailand Halal Assembly 2019
……………………
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ถอดความ

เจลาติน (ตอนที่ 1)

เจลาติน1

เจลาติน คืออะไร?

หลายคนคงเคยได้ยินสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า เจลาติน เจ้าสารตัวนี้จะเกี่ยวพันกับอาหารและสินค้าต่างๆจำนวนมาก ทั้งที่ฮาลาลและไม่ฮาลาล แล้วสารตัวนี้คืออะไร ฮาลาลหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับสารที่ชื่อว่า “เจลาติน”

อ่านเพิ่มเติม “เจลาติน (ตอนที่ 1)”